Trang chủ  Hồ sơ ứng viên  Công nhân, Vận hành sản xuất  dien 

Thông tin hồ sơ cá nhân (CV)

Nguyễn Bá Quân đã cập nhật hồ sơ cá nhân (cv) được:

25% thông tin cần có của CV

Nguyễn Bá Quân sẽ liên tục cập nhật thông tin CV theo thời gian.
Trạng thái: Nguyễn Bá Quân Là người đang tìm việc

Bạn muốn làm gì?

Hiện chưa có nhóm nào

Bài viết mới của: Nguyễn Bá Quân Nguyễn Bá Quân

Hiện chưa có bài viết nào

Nguyễn Bá Quân Nguyễn Bá Quân

dien

Thái Bình - Việt Nam
Ngành nghề làm việc: 
- Công nhân, Vận hành sản xuất
Cập nhật CV gần nhất: 09/07/2011

cv no images

Học tập, nghiên cứu
  • Đại Học Lạc Hồng
Kết nối
  • 0 đồng nghiệp kết nối

Học tập, nghiên cứu

Đại Học Lạc Hồng

Bằng cấp: dai hoc, Chuyên ngành: dong phuong hoc

2002-2006

Thành tích:

Thông tin cá nhân

Tình trạng hôn nhân
Độc thân