Trang chủ  Hồ sơ ứng viên  Tài chính - Kế toán  Kế tóan 

Thông tin hồ sơ cá nhân (CV)

Trường đã cập nhật hồ sơ cá nhân (cv) được:

10% thông tin cần có của CV

Trường sẽ liên tục cập nhật thông tin CV theo thời gian.
Trạng thái: Trường Là người đang tìm việc

Bạn muốn làm gì?

Nhóm mà Nguyễn Xuân Trường tham gia

Hiện chưa có nhóm nào

Bài viết mới của: Nguyễn Xuân Trường

Hiện chưa có bài viết nào

Nguyễn Xuân Trường

Kế tóan

Hà Nội - Việt Nam
Ngành nghề làm việc: 
- Tài chính - Kế toán
Cập nhật CV gần nhất: 08/08/2012

cv no images

Kết nối
  • 0 đồng nghiệp kết nối

Thông tin cá nhân

Tình trạng hôn nhân
Độc thân