Trang chủ  Hồ sơ ứng viên  Biên dịch - Phiên dịch  Korean translator 

Thông tin hồ sơ cá nhân (CV)

A đã cập nhật hồ sơ cá nhân (cv) được:

50% thông tin cần có của CV

A sẽ liên tục cập nhật thông tin CV theo thời gian.
Trạng thái: A Là người đang tìm việc

Bạn muốn làm gì?

Nhóm mà Phan A tham gia

Hiện chưa có nhóm nào

Bài viết mới của: Phan A

Hiện chưa có bài viết nào

Phan A

Korean translator

Bình Dương - Việt Nam
Ngành nghề làm việc: 
- Biên dịch - Phiên dịch
Cập nhật CV gần nhất: 19/04/2014

cv no images

Công việc hiện tại
  • Binh Phuoc tại C
Học tập, nghiên cứu
  • Đại Học Đà Lạt
Kết nối
  • 0 đồng nghiệp kết nối

Kinh nghiệm làm việc

Binh Phuoc tại C

Chưa xác định

June 15,2009 – Đến nay

Học tập, nghiên cứu

Đại Học Đà Lạt

Bằng cấp: Cu nhan, Chuyên ngành: Ngoai ngu- Tieng han

2005-2009

Thành tích: Xuat sac

Thông tin cá nhân

Địa chỉ
Binh Duong
Yahoo!IM
Ngày sinh
October 05,1985
Tình trạng hôn nhân
Độc thân