Trang chủ  Hồ sơ ứng viên  Kỹ sư Điện - Điện tử  Kỹ sư điện 

Thông tin hồ sơ cá nhân (CV)

Hoàn đã cập nhật hồ sơ cá nhân (cv) được:

10% thông tin cần có của CV

Hoàn sẽ liên tục cập nhật thông tin CV theo thời gian.
Trạng thái: Hoàn Là người đang tìm việc

Bạn muốn làm gì?

Nhóm mà Lý Văn Hoàn Hoàn tham gia

Hiện chưa có nhóm nào

Bài viết mới của: Lý Văn Hoàn Hoàn

Hiện chưa có bài viết nào

Lý Văn Hoàn Hoàn

Kỹ sư điện

Hà Nội - Việt Nam
Ngành nghề làm việc: 
- Kỹ sư Điện - Điện tử
Cập nhật CV gần nhất: 30/06/2012

cv no images

Kết nối
  • 0 đồng nghiệp kết nối

Thông tin cá nhân

Tình trạng hôn nhân
Độc thân