Trang chủ  Hồ sơ ứng viên  Giáo dục - Đào tạo  giáo vên 

Thông tin hồ sơ cá nhân (CV)

Lý đã cập nhật hồ sơ cá nhân (cv) được:

10% thông tin cần có của CV

Lý sẽ liên tục cập nhật thông tin CV theo thời gian.
Trạng thái: Lý Là người đang tìm việc

Bạn muốn làm gì?

Nhóm mà Nguyễn Thị Lý tham gia

Hiện chưa có nhóm nào

Bài viết mới của: Nguyễn Thị Lý

Hiện chưa có bài viết nào

Nguyễn Thị Lý

giáo vên

Hà Nội - Việt Nam
Ngành nghề làm việc: 
- Giáo dục - Đào tạo
Cập nhật CV gần nhất: 30/06/2012

cv no images

Kết nối
  • 0 đồng nghiệp kết nối

Thông tin cá nhân

Tình trạng hôn nhân
Độc thân