Trang chủ  Hồ sơ ứng viên  Bán hàng  Quản lý, Area sales manager. 

Thông tin hồ sơ cá nhân (CV)

Phương đã cập nhật hồ sơ cá nhân (cv) được:

10% thông tin cần có của CV

Phương sẽ liên tục cập nhật thông tin CV theo thời gian.
Trạng thái: Phương Là người đang tìm việc

Bạn muốn làm gì?

Nhóm mà Ngô Duy Phương tham gia

Hiện chưa có nhóm nào

Bài viết mới của: Ngô Duy Phương

Hiện chưa có bài viết nào

Ngô Duy Phương

Quản lý, Area sales manager.

Bắc Giang - Việt Nam
Ngành nghề làm việc: 
- Bán hàng
Cập nhật CV gần nhất: 01/06/2012

cv no images

Kết nối
  • 0 đồng nghiệp kết nối

Thông tin cá nhân

Địa chỉ
An Hòa Đoan Bái Hiệp Hòa Bắc Giang
Ngày sinh
November 09,1981
Tình trạng hôn nhân
Độc thân