Trang chủ  Hồ sơ ứng viên  Biên dịch - Phiên dịch  nhân viên 

Thông tin hồ sơ cá nhân (CV)

trung đã cập nhật hồ sơ cá nhân (cv) được:

10% thông tin cần có của CV

trung sẽ liên tục cập nhật thông tin CV theo thời gian.
Trạng thái: trung Là người đang tìm việc

Bạn muốn làm gì?

Nhóm mà bach thanh trung tham gia

Hiện chưa có nhóm nào

Bài viết mới của: bach thanh trung

Hiện chưa có bài viết nào

bach thanh trung

nhân viên

Hà Nội - Việt Nam
Ngành nghề làm việc: 
- Biên dịch - Phiên dịch
Cập nhật CV gần nhất: 25/04/2014

cv no images

Kết nối
  • 0 đồng nghiệp kết nối

Thông tin cá nhân

Tình trạng hôn nhân
Độc thân