Trang chủ  Hồ sơ ứng viên  Kỹ sư xây dựng  kỹ sư cầu đường 

Thông tin hồ sơ cá nhân (CV)

dung đã cập nhật hồ sơ cá nhân (cv) được:

10% thông tin cần có của CV

dung sẽ liên tục cập nhật thông tin CV theo thời gian.
Trạng thái: dung Là người đang tìm việc

Bạn muốn làm gì?

Nhóm mà hoàng hữu dung tham gia

Hiện chưa có nhóm nào

Bài viết mới của: hoàng hữu dung

Hiện chưa có bài viết nào

hoàng hữu dung

kỹ sư cầu đường

Cần Thơ - Việt Nam
Ngành nghề làm việc: 
- Kỹ sư xây dựng
Cập nhật CV gần nhất: 17/05/2012

cv no images

Kết nối
  • 0 đồng nghiệp kết nối

Thông tin cá nhân

Tình trạng hôn nhân
Độc thân