Trang chủ  Hồ sơ ứng viên  Quản lý - Điều hành  Quản lý, giám sát 

Thông tin hồ sơ cá nhân (CV)

trọng đã cập nhật hồ sơ cá nhân (cv) được:

75% thông tin cần có của CV

trọng sẽ liên tục cập nhật thông tin CV theo thời gian.
Trạng thái: trọng Là người đang tìm việc

Bạn muốn làm gì?

Nhóm mà Nguyễn Văn Trọng trọng tham gia

Hiện chưa có nhóm nào

Bài viết mới của: Nguyễn Văn Trọng trọng

Hiện chưa có bài viết nào

Nguyễn Văn Trọng trọng

Quản lý, giám sát

Hà Nội - Việt Nam
Ngành nghề làm việc: 
- Quản lý - Điều hành
Cập nhật CV gần nhất: 16/05/2012

cv no images

Công việc hiện tại
  • Giám sát tại công ty Hà Phương
Công việc đã làm
  • Trưởng phong kinh doanh tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ
Học tập, nghiên cứu
  • Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội
Kết nối
  • 0 đồng nghiệp kết nối

Kinh nghiệm làm việc

Trưởng phong kinh doanh tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ

Chưa xác định

March 01,2004 – May 01,2007

quản lý phong kinh doanh, tim kiem, tu vấn khách hàng tiềm năng...

Giám sát tại công ty Hà Phương

Chưa xác định

May 01,2007 – Đến nay

Phân phối hàng tiêu dùng, nhãn hàng unilever

Học tập, nghiên cứu

Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội

Bằng cấp: đại học, Chuyên ngành: quản lý kinh doanh

2008-2011

Thành tích: Bằng khá

Thông tin cá nhân

Địa chỉ
26 đỗ đức dục - từ liêm - Hà Nội
Yahoo!IM
Ngày sinh
October 02,1981
Tình trạng hôn nhân
Đã kết hôn