Trang chủ  Hồ sơ ứng viên  Du lịch - hướng dẫn viên du lịch  Inbound Travel Consultant 

Thông tin hồ sơ cá nhân (CV)

Trí đã cập nhật hồ sơ cá nhân (cv) được:

65% thông tin cần có của CV

Trí sẽ liên tục cập nhật thông tin CV theo thời gian.
Trạng thái: Trí Là người đang tìm việc

Bạn muốn làm gì?

Nhóm mà Lê Hữu Trí tham gia

Hiện chưa có nhóm nào

Bài viết mới của: Lê Hữu Trí

Hiện chưa có bài viết nào

Lê Hữu Trí

Inbound Travel Consultant

Hồ Chí Minh - Việt Nam
Ngành nghề làm việc: 
- Du lịch - hướng dẫn viên du lịch
Cập nhật CV gần nhất: 30/03/2012

cv no images

Công việc đã làm
  • Sales Executive (Non Russian Speaking Market) tại Focus Asia
  • Sales Executive (English Speaking Market) tại Phoenix Voyages
Học tập, nghiên cứu
  • Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế
  • IAI, VAIP
Kết nối
  • 0 đồng nghiệp kết nối

Kinh nghiệm làm việc

Sales Executive (Non Russian Speaking Market) tại Focus Asia

Chưa xác định

November 01,2010 – November 01,2011

• Provide literature and information to overseas travel agents concerning local travel services
• Discuss with travel agents about their requirements and advise the suitable options
• Prepare and submit tailor-made inbound travel itineraries and send out the proposal
• Guide travel agents and entice them to confirm the booking
• Make travel, accommodation and related bookings and confirming to travel agents.
• Confirm the program order and notify clients of compulsory information / documents
• Maintain and develop a good relationships with existing customers
• Handle and reply to any comments or complaints during and after tours.
• Issue invoices for each booking, follow up the payments and maintain records of transactions

Sales Executive (English Speaking Market) tại Phoenix Voyages

Chưa xác định

June 01,2008 – October 01,2010

• Correspond with overseas travel agents and provide accurate, up-to-date travel services
• Design program and make quotations for travel agents
• Launch the booking and send out the confirmation
• Work with reservation department to manage the bookings as scheduled
• Responsible for customer relations and after sales service of accounts

Học tập, nghiên cứu

Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế

Bằng cấp: Good Level, Chuyên ngành: BBA in Tourism

2003-2007

Thành tích:

IAI, VAIP

Bằng cấp: Excellent Level, Chuyên ngành: Applied Office Informatics

2006-2006

Thành tích:

Thông tin cá nhân

Địa chỉ
12 Chu Van An, Binh Thanh
Tình trạng hôn nhân
Độc thân