Trang chủ  Kết nối đồng nghiệp  Tìm kiếm kết nối  IT - Công nghệ thông tin  giamdoctuyendung 

Thông tin hồ sơ cá nhân (CV)

ngoi đã cập nhật hồ sơ cá nhân (cv) được:

10% thông tin cần có của CV

ngoi sẽ liên tục cập nhật thông tin CV theo thời gian.
Trạng thái: ngoi Là chủ, quản lý doanh nghiệp

Bạn muốn làm gì?

Nhóm mà phamthi ngoi tham gia

Hiện chưa có nhóm nào

Bài viết mới của: phamthi ngoi

Hiện chưa có bài viết nào

phamthi ngoi

giamdoctuyendung

Hà Nội - Việt Nam
Ngành nghề làm việc: 
- IT - Công nghệ thông tin
Cập nhật CV gần nhất: 16/03/2012

cv no images

Kết nối
  • 0 đồng nghiệp kết nối

Thông tin cá nhân

Tình trạng hôn nhân
Độc thân