Trang chủ  Kết nối đồng nghiệp  Tìm kiếm kết nối  Kỹ sư Điện - Điện tử  giám đốc 

Thông tin hồ sơ cá nhân (CV)

QUÂN đã cập nhật hồ sơ cá nhân (cv) được:

10% thông tin cần có của CV

QUÂN sẽ liên tục cập nhật thông tin CV theo thời gian.
Trạng thái: QUÂN Là chủ, quản lý doanh nghiệp

Bạn muốn làm gì?

Nhóm mà ĐỖ MINH QUÂN tham gia

Hiện chưa có nhóm nào

Bài viết mới của: ĐỖ MINH QUÂN

Hiện chưa có bài viết nào

ĐỖ MINH QUÂN

giám đốc

Hồ Chí Minh - Việt Nam
Ngành nghề làm việc: 
- Kỹ sư Điện - Điện tử
Cập nhật CV gần nhất: 07/03/2012

cv no images

Kết nối
  • 0 đồng nghiệp kết nối

Thông tin cá nhân

Tình trạng hôn nhân
Độc thân