Trang chủ  Kết nối đồng nghiệp  Tìm kiếm kết nối  Nhân sự  Quan ly tuyen dung 

Thông tin hồ sơ cá nhân (CV)

Huyen đã cập nhật hồ sơ cá nhân (cv) được:

65% thông tin cần có của CV

Huyen sẽ liên tục cập nhật thông tin CV theo thời gian.
Trạng thái: Huyen Là người đang đi làm

Bạn muốn làm gì?

Nhóm mà Nguyen Thi Huyen tham gia

Hiện chưa có nhóm nào

Bài viết mới của: Nguyen Thi Huyen

Hiện chưa có bài viết nào

Nguyen Thi Huyen

Quan ly tuyen dung

Hà Nội - Việt Nam
Ngành nghề làm việc: 
- Nhân sự
Cập nhật CV gần nhất: 07/05/2013

cv no images

Công việc hiện tại
  • Quan ly tuyen dung tại Cong ty BHNT AIA Viet Nam
Công việc đã làm
  • ke toan tại Cong ty CP Dau tu ha tang va KD do thi
  • Pho truong phong TC - KT tại CPDTXD va TM Kim Dao
Học tập, nghiên cứu
  • Đại Học Kinh tế TP. HCM
  • trung cấp tài chính
Kết nối
  • 0 đồng nghiệp kết nối

Kinh nghiệm làm việc

ke toan tại Cong ty CP Dau tu ha tang va KD do thi

Chưa xác định

October 01,2004 – October 01,2006

Nhan vien phong TCKT, can su Xuong Tu van thiet ke

Pho truong phong TC - KT tại CPDTXD va TM Kim Dao

Chưa xác định

October 15,2006 – October 15,2011

Phu trach phong TCKT

Quan ly tuyen dung tại Cong ty BHNT AIA Viet Nam

Chưa xác định

March 15,2010 – Đến nay

Tuyen dung quan ly giam sat, nhan vien tu van va cham soc khach hang

Học tập, nghiên cứu

Đại Học Kinh tế TP. HCM

Bằng cấp: cu nhan kinh te, Chuyên ngành: tai chinh ke toan

1998-2002

Thành tích:

trung cấp tài chính

Bằng cấp: Trung cap, Chuyên ngành: Ke toan doanh nghiep

1989-1991

Thành tích: Hoc sinh tien tien toan khoa

Thông tin cá nhân

Địa chỉ
649 Kim Ma - Ba Dinh - Ha Noi
Ngày sinh
July 03,1971
Tình trạng hôn nhân
Đã kết hôn