Trang chủ  Kết nối đồng nghiệp  Tìm kiếm kết nối  Xuất nhập khẩu - Ngoại thương  Kinh doanh 

Thông tin hồ sơ cá nhân (CV)

Cường đã cập nhật hồ sơ cá nhân (cv) được:

10% thông tin cần có của CV

Cường sẽ liên tục cập nhật thông tin CV theo thời gian.
Trạng thái: Cường Là chủ, quản lý doanh nghiệp

Bạn muốn làm gì?

Nhóm mà Chu Việt Cường tham gia

Hiện chưa có nhóm nào

Bài viết mới của: Chu Việt Cường

Hiện chưa có bài viết nào

Chu Việt Cường

Kinh doanh

Hà Nội - Việt Nam
Ngành nghề làm việc: 
- Xuất nhập khẩu - Ngoại thương
Cập nhật CV gần nhất: 18/11/2011

cv no images

Kết nối
  • 0 đồng nghiệp kết nối

Thông tin cá nhân

Địa chỉ
Hà Nội
Ngày sinh
January 01,1974
Tình trạng hôn nhân
Đã kết hôn