Trang chủ  Hồ sơ ứng viên  Biên dịch - Phiên dịch  Thông dịch viên 

Thông tin hồ sơ cá nhân (CV)

Vi đã cập nhật hồ sơ cá nhân (cv) được:

10% thông tin cần có của CV

Vi sẽ liên tục cập nhật thông tin CV theo thời gian.
Trạng thái: Vi Là người đang tìm việc

Bạn muốn làm gì?

Nhóm mà Trần Vi tham gia

Hiện chưa có nhóm nào

Bài viết mới của: Trần Vi

Hiện chưa có bài viết nào

Trần Vi

Thông dịch viên

Hồ Chí Minh - Việt Nam
Ngành nghề làm việc: 
- Biên dịch - Phiên dịch
Cập nhật CV gần nhất: 18/09/2011

cv no images

Kết nối
  • 0 đồng nghiệp kết nối

Thông tin cá nhân

Tình trạng hôn nhân
Độc thân