Trang chủ  Kết nối đồng nghiệp  Tìm kiếm kết nối  Tài chính - Kế toán  Chuyên Viên Tuyển Dụng 

Thông tin hồ sơ cá nhân (CV)

Tuyển đã cập nhật hồ sơ cá nhân (cv) được:

25% thông tin cần có của CV

Tuyển sẽ liên tục cập nhật thông tin CV theo thời gian.
Trạng thái: Tuyển Là chủ, quản lý doanh nghiệp

Bạn muốn làm gì?

Nhóm mà Trần Mạnh Tuyển tham gia

Hiện chưa có nhóm nào

Bài viết mới của: Trần Mạnh Tuyển

Hiện chưa có bài viết nào

Trần Mạnh Tuyển

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Hà Nội - Việt Nam
Ngành nghề làm việc: 
- Tài chính - Kế toán
Cập nhật CV gần nhất: 11/09/2011

cv no images

Học tập, nghiên cứu
  • Đại Học Khoa học Tự nhiên (Đại Học QGHN)
Kết nối
  • 0 đồng nghiệp kết nối

Học tập, nghiên cứu

Đại Học Khoa học Tự nhiên (Đại Học QGHN)

Bằng cấp: Cử Nhân, Chuyên ngành: Vật Lý

2002-2006

Thành tích:

Thông tin cá nhân

Ngày sinh
June 05,1984
Tình trạng hôn nhân
Độc thân