Trang chủ  Kết nối đồng nghiệp  Tìm kiếm kết nối  Kinh doanh  Truong ban kinh doanh 

Thông tin hồ sơ cá nhân (CV)

Danh đã cập nhật hồ sơ cá nhân (cv) được:

10% thông tin cần có của CV

Danh sẽ liên tục cập nhật thông tin CV theo thời gian.
Trạng thái: Danh Là chủ, quản lý doanh nghiệp

Bạn muốn làm gì?

Nhóm mà Ngo Phuoc Danh tham gia

Hiện chưa có nhóm nào

Bài viết mới của: Ngo Phuoc Danh

Hiện chưa có bài viết nào

Ngo Phuoc Danh

Truong ban kinh doanh

Hồ Chí Minh - Việt Nam
Ngành nghề làm việc: 
- Kinh doanh
Cập nhật CV gần nhất: 10/09/2011

cv no images

Kết nối
  • 0 đồng nghiệp kết nối

Thông tin cá nhân

Tình trạng hôn nhân
Độc thân