Trang chủ  Kết nối đồng nghiệp  Tìm kiếm kết nối  Giáo dục - Đào tạo  giam doc 

Thông tin hồ sơ cá nhân (CV)

thai ha đã cập nhật hồ sơ cá nhân (cv) được:

10% thông tin cần có của CV

thai ha sẽ liên tục cập nhật thông tin CV theo thời gian.
Trạng thái: thai ha Là chủ, quản lý doanh nghiệp

Bạn muốn làm gì?

Nhóm mà 19thaiha thai ha tham gia

Hiện chưa có nhóm nào

Bài viết mới của: 19thaiha thai ha

Hiện chưa có bài viết nào

19thaiha thai ha

giam doc

Hà Nội - Việt Nam
Ngành nghề làm việc: 
- Giáo dục - Đào tạo
Cập nhật CV gần nhất: 31/08/2011

cv no images

Kết nối
  • 0 đồng nghiệp kết nối

Thông tin cá nhân

Tình trạng hôn nhân
Độc thân