Trang chủ  Kết nối đồng nghiệp  Tìm kiếm kết nối  Tư vấn Bất động sản  Trợ lý giám đốc 

Thông tin hồ sơ cá nhân (CV)

Thiên An đã cập nhật hồ sơ cá nhân (cv) được:

10% thông tin cần có của CV

Thiên An sẽ liên tục cập nhật thông tin CV theo thời gian.
Trạng thái: Thiên An Là chủ, quản lý doanh nghiệp

Bạn muốn làm gì?

Nhóm mà Đoàn Vũ Thiên An tham gia

Hiện chưa có nhóm nào

Bài viết mới của: Đoàn Vũ Thiên An

Hiện chưa có bài viết nào

Đoàn Vũ Thiên An

Trợ lý giám đốc

Hà Nội - Việt Nam
Ngành nghề làm việc: 
- Tư vấn Bất động sản
Cập nhật CV gần nhất: 30/08/2011

cv no images

Kết nối
  • 0 đồng nghiệp kết nối

Thông tin cá nhân

Tình trạng hôn nhân
Độc thân