Trang chủ  Hồ sơ ứng viên  Tiếp thị - Quảng cáo - PG  Trưởng phòng truyền thông 

Thông tin hồ sơ cá nhân (CV)

Tú đã cập nhật hồ sơ cá nhân (cv) được:

10% thông tin cần có của CV

Tú sẽ liên tục cập nhật thông tin CV theo thời gian.
Trạng thái: Tú Là người đang tìm việc

Bạn muốn làm gì?

Nhóm mà Nguyễn Yên Tú tham gia

Hiện chưa có nhóm nào

Bài viết mới của: Nguyễn Yên Tú

Hiện chưa có bài viết nào

Nguyễn Yên Tú

Trưởng phòng truyền thông

Hà Nội - Việt Nam
Ngành nghề làm việc: 
- Tiếp thị - Quảng cáo - PG
Cập nhật CV gần nhất: 18/08/2011

cv no images

Kết nối
  • 0 đồng nghiệp kết nối

Thông tin cá nhân

Tình trạng hôn nhân
Độc thân