Trang chủ  Kết nối đồng nghiệp  Tìm kiếm kết nối  Nhân sự  Nhan su 

Thông tin hồ sơ cá nhân (CV)

Huong đã cập nhật hồ sơ cá nhân (cv) được:

10% thông tin cần có của CV

Huong sẽ liên tục cập nhật thông tin CV theo thời gian.
Trạng thái: Huong Là chủ, quản lý doanh nghiệp

Bạn muốn làm gì?

Nhóm mà Thu Lam Huong tham gia

Hiện chưa có nhóm nào

Bài viết mới của: Thu Lam Huong

Hiện chưa có bài viết nào

Thu Lam Huong

Nhan su

Hà Nội - Việt Nam
Ngành nghề làm việc: 
- Nhân sự
Cập nhật CV gần nhất: 18/08/2011

cv no images

Kết nối
  • 0 đồng nghiệp kết nối

Thông tin cá nhân

Ngày sinh
September 23,1987
Tình trạng hôn nhân
Độc thân