Trang chủ  Hồ sơ ứng viên  Kinh doanh  Giam sat ban hang 

Thông tin hồ sơ cá nhân (CV)

Trương Hoàn đã cập nhật hồ sơ cá nhân (cv) được:

60% thông tin cần có của CV

Trương Hoàn sẽ liên tục cập nhật thông tin CV theo thời gian.
Trạng thái: Trương Hoàn Là người đang tìm việc

Bạn muốn làm gì?

Nhóm mà Thiện Trương Hoàn tham gia

Hiện chưa có nhóm nào

Bài viết mới của: Thiện Trương Hoàn

Hiện chưa có bài viết nào

Thiện Trương Hoàn

Giam sat ban hang

Hồ Chí Minh - Việt Nam
Ngành nghề làm việc: 
- Kinh doanh
Cập nhật CV gần nhất: 09/07/2011

cv no images

Công việc đã làm
  • Giám sát bán hàng tại Cty TNHH 1TV Chiến Thắng Đỏ
Học tập, nghiên cứu
  • Đại Học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Kết nối
  • 0 đồng nghiệp kết nối

Kinh nghiệm làm việc

Giám sát bán hàng tại Cty TNHH 1TV Chiến Thắng Đỏ

Chưa xác định

June 15,2009 – December 15,2010

- Tuyển dụng, huấn luyện NVKD
- Xây dựng doanh số cho từng khu vực và chỉ tiêu cho từng NVKD
- Giám sát, hỗ trợ NVKD khi thực hiện công việc
- Chịu trách nhiệm về doanh số khu vực miền Nam
- Xây dựng kênh PP

Học tập, nghiên cứu

Đại Học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Bằng cấp: Cử Nhân, Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh

2005-2009

Thành tích: Tốt nghiệp loại Khá
Điểm TB: 7.00

Thông tin cá nhân

Điện thoại
613766278
Địa chỉ
63/4B Tây Kim - Gia Kiệm - Thống Nhất - Đồng Nai
Yahoo!IM
Ngày sinh
February 09,1986
Tình trạng hôn nhân
Độc thân