Trang chủ  Kết nối đồng nghiệp  Tìm kiếm kết nối  Hành chính - Thư ký  Nhân viên văn phòng 

Thông tin hồ sơ cá nhân (CV)

phuong đã cập nhật hồ sơ cá nhân (cv) được:

10% thông tin cần có của CV

phuong sẽ liên tục cập nhật thông tin CV theo thời gian.
Trạng thái: phuong Là chủ, quản lý doanh nghiệp

Bạn muốn làm gì?

Nhóm mà tranthiphuong phuong tham gia

Hiện chưa có nhóm nào

Bài viết mới của: tranthiphuong phuong

Hiện chưa có bài viết nào

tranthiphuong phuong

Nhân viên văn phòng

Hà Nội - Việt Nam
Ngành nghề làm việc: 
- Hành chính - Thư ký
Cập nhật CV gần nhất: 12/07/2011

cv no images

Thông tin cá nhân

Tình trạng hôn nhân
Độc thân