Trang chủ  Hồ sơ ứng viên  Thương mại điện tử  bắn tiền điện thoại 

Thông tin hồ sơ cá nhân (CV)

dung đã cập nhật hồ sơ cá nhân (cv) được:

10% thông tin cần có của CV

dung sẽ liên tục cập nhật thông tin CV theo thời gian.
Trạng thái: dung Là người đang tìm việc

Bạn muốn làm gì?

Nhóm mà nguyen tien dung tham gia

Hiện chưa có nhóm nào

Bài viết mới của: nguyen tien dung

Hiện chưa có bài viết nào

nguyen tien dung

bắn tiền điện thoại

Đà Nẵng - Việt Nam
Ngành nghề làm việc: 
- Thương mại điện tử
Cập nhật CV gần nhất: 18/05/2011

cv no images

Kết nối
  • 0 đồng nghiệp kết nối

Thông tin cá nhân

Tình trạng hôn nhân
Độc thân