Trang chủ  Kết nối đồng nghiệp  Tìm kiếm kết nối  Tư vấn Bất động sản  trưởng phòng nhân sự 

Thông tin hồ sơ cá nhân (CV)

Giang đã cập nhật hồ sơ cá nhân (cv) được:

10% thông tin cần có của CV

Giang sẽ liên tục cập nhật thông tin CV theo thời gian.
Trạng thái: Giang Là chủ, quản lý doanh nghiệp

Bạn muốn làm gì?

Nhóm mà Nguyễn Thùy Giang tham gia

Hiện chưa có nhóm nào

Bài viết mới của: Nguyễn Thùy Giang

Hiện chưa có bài viết nào

Nguyễn Thùy Giang

trưởng phòng nhân sự

Hà Nội - Việt Nam
Ngành nghề làm việc: 
- Tư vấn Bất động sản
Cập nhật CV gần nhất: 09/05/2011

cv no images

Thông tin cá nhân

Tình trạng hôn nhân
Độc thân