Trang chủ  Kết nối đồng nghiệp  Tìm kiếm kết nối  Kho - Vật tư - Giao vận  CEO 

Thông tin hồ sơ cá nhân (CV)

Tung đã cập nhật hồ sơ cá nhân (cv) được:

10% thông tin cần có của CV

Tung sẽ liên tục cập nhật thông tin CV theo thời gian.
Trạng thái: Tung Là chủ, quản lý doanh nghiệp

Bạn muốn làm gì?

Nhóm mà Ho Anh Tung Tung tham gia

Hiện chưa có nhóm nào

Bài viết mới của: Ho Anh Tung Tung

Hiện chưa có bài viết nào

Ho Anh Tung Tung

CEO

Hà Nội - Việt Nam
Ngành nghề làm việc: 
- Kho - Vật tư - Giao vận
Cập nhật CV gần nhất: 06/05/2011

cv no images

Kết nối
  • 0 đồng nghiệp kết nối

Thông tin cá nhân

Tình trạng hôn nhân
Độc thân