Trang chủ  Kết nối đồng nghiệp  Tìm kiếm kết nối  Nhà hàng - Khách sạn  Truong phong HCNS 

Thông tin hồ sơ cá nhân (CV)

Phuong đã cập nhật hồ sơ cá nhân (cv) được:

10% thông tin cần có của CV

Phuong sẽ liên tục cập nhật thông tin CV theo thời gian.
Trạng thái: Phuong Là người đang đi làm

Bạn muốn làm gì?

Nhóm mà Pham Thi Kim Phuong Phuong tham gia

Hiện chưa có nhóm nào

Bài viết mới của: Pham Thi Kim Phuong Phuong

Hiện chưa có bài viết nào

Pham Thi Kim Phuong Phuong

Truong phong HCNS

Khánh Hòa - Việt Nam
Ngành nghề làm việc: 
- Nhà hàng - Khách sạn
Cập nhật CV gần nhất: 16/04/2011

cv no images

Kết nối
  • 0 đồng nghiệp kết nối

Thông tin cá nhân

Tình trạng hôn nhân
Độc thân