Thông tin hồ sơ cá nhân (CV)

Đăng đã cập nhật hồ sơ cá nhân (cv) được:

75% thông tin cần có của CV

Đăng sẽ liên tục cập nhật thông tin CV theo thời gian.
Trạng thái: Đăng Là người đang đi làm

Nhóm mà Hoàng Ngọc Đăng tham gia

logo của nhóm Tư vấn quản lý dự án Tư vấn quản lý dự án
Thảo luận 3 Thành viên 33
logo của nhóm Phân tích đầu tư Phân tích đầu tư
Thảo luận 2 Thành viên 12
logo của nhóm Kiến trúc và quy hoạch Kiến trúc và quy hoạch
Thảo luận 2 Thành viên 9
Xem tất cả >> 

Bài viết mới của: Hoàng Ngọc Đăng

Logo cua nhom Kiến trúc và quy hoạch
Được đăng 2 năm trước

Hoàng Ngọc Đăng Kết bạn

Những người chưa Kết nối đồng nghiệp với Hoàng Ngọc Đăng chỉ được phép thấy được một số ít thông tin cá nhân của Hoàng Ngọc Đăng.
Nếu bạn từng là bạn học hoặc đồng nghiệp của Hoàng Ngọc Đăng, hãy Gửi tin nhắn đến cho người này hoặc Gửi yêu cầu kết nối đồng nghiệp tới Đăng.