Thông tin hồ sơ cá nhân (CV)

Ngọc đã cập nhật hồ sơ cá nhân (cv) được:

75% thông tin cần có của CV

Ngọc sẽ liên tục cập nhật thông tin CV theo thời gian.
Trạng thái: Ngọc Là chủ, quản lý doanh nghiệp

Nhóm mà Đào Bích Ngọc tham gia

logo của nhóm Kỷ năng mềm Kỷ năng mềm
Thảo luận 5 Thành viên 68
logo của nhóm Quản trị Kinh doanh Quản trị Kinh doanh
Thảo luận 7 Thành viên 80
logo của nhóm Phân tích đầu tư Phân tích đầu tư
Thảo luận 2 Thành viên 12
Xem tất cả >> 

Bài viết mới của: Đào Bích Ngọc

Logo cua nhom Kỷ năng mềm
Bình luận trên: Thảo luận nào các bạn !  tại Kỷ năng mềm
Được đăng 2 năm trước

Đào Bích Ngọc Kết bạn

Những người chưa Kết nối đồng nghiệp với Đào Bích Ngọc chỉ được phép thấy được một số ít thông tin cá nhân của Đào Bích Ngọc.
Nếu bạn từng là bạn học hoặc đồng nghiệp của Đào Bích Ngọc, hãy Gửi tin nhắn đến cho người này hoặc Gửi yêu cầu kết nối đồng nghiệp tới Ngọc.