Lê Xuân Trúc

sales tour

Tại: DNTN Nhà hàng-khách sạn Trúc Linh

Khánh Hòa - Việt Nam

viec lam, tuyen dung, ung vien nhan su tai tuyendung.com
    • sales , DNTN Nhà hàng-khách sạn Trúc Linh
    • Nhà hàng - Khách sạn

Kinh nghiệm làm việc - hiện tại

sales, DNTN Nhà hàng-khách sạn Trúc Linh

Chưa xác định

January 01,2005 — đến nay