Võ Khắc Huy

Giám đốc

Tại: Công ty TNHH Dược Phẩm Châu Tuấn

Hồ Chí Minh - Việt Nam

CV ung vien Võ Khắc Huy tuyen dung, viec lam
  • Giám đốc kinh doanh , Công ty TNHH Dược Phẩm Châu Tuấn
  • SS , Công ty TNHH DKSH Việt Nam
  • Marketing , PROCONCO
  • Đại Học Hoa Sen
  • Đại Học Kinh Tế HCM
  • Kinh doanh

Kinh nghiệm làm việc - hiện tại

Giám đốc kinh doanh, Công ty TNHH Dược Phẩm Châu Tuấn

Chưa xác định

November 01,2009 — đến nay

Kinh nghiệm làm việc - quá khứ

SS, Công ty TNHH DKSH Việt Nam

Chưa xác định

September 15,2000 — November 15,2009

Sales, SS

Marketing, PROCONCO

Chưa xác định

May 01,1998 — September 01,2000

Quảng bá hình ảnh thương hiệu cho Proconco

Trình độ Học vấn, đào tạo

Đại Học Hoa Sen

Trung cấp, Ngoại Thương

1996-1998

Khá

Đại Học Kinh Tế HCM

Đại Học, QTKD

2001-2005

Trung bình

Sở thích

Kinh doanh