Nguyễn Thị Nguyệt Hoài

kỹ sư xây dựng

Hà Nội - Việt Nam

viec lam, tuyen dung, ung vien nhan su tai tuyendung.com
    • Đại Học Giao thông vận tải
    • Kỹ sư xây dựng

Trình độ Học vấn, đào tạo

Đại Học Giao thông vận tải

bằng khá, kỹ thuật hạ tầng đô thị

2007-2012

Giới thiệu

Bản thân có tinh thần đoàn kết, hòa đồng,khả năng làm việc độc lập và theo nhóm .

Khả năng nổi trội

sử dụng cad, nova, bóc tách khối lượng