TRẦN THỊ HIẾN

Luật/Pháp lý; Hành chính/Nhân sự

Tại: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng NN

Hà Nội - Việt Nam

CV ung vien TRẦN THỊ HIẾN tuyen dung, viec lam
    • Trợ lý Giám đốc , Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng NN
    • Thực tập , Văn phòng luật sư Nguyễn Huy Thiệp và cộng sự
    • Đại Học Đà Lạt
    • Luật - Pháp lý

Kinh nghiệm làm việc - hiện tại

Trợ lý Giám đốc, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng NN

Chưa xác định

July 01,2010 — đến nay

- Tham gia xây dựng, soạn thảo các loại hợp đồng, các văn bản, quy chế, quy định, công văn và các văn bản khác liên quan đến hoạt động của Công ty; Xem xét, đưa ra ý kiến pháp lý đối với dự thảo các văn bản trước khi trình lãnh đạo ký; Thực hiện các công việc liên quan đến Pháp luật về Đấu thầu, Xây dựng, về tổ chức, quản lý chế độ chính sách, lương, bảo hiểm của Công ty.

Kinh nghiệm làm việc - quá khứ

Thực tập, Văn phòng luật sư Nguyễn Huy Thiệp và cộng sự

Chưa xác định

February 01,2010 — April 01,2010

Học tập; Trợ lý, giúp việc cho các Luật sư

Trình độ Học vấn, đào tạo

Đại Học Đà Lạt

Cử nhân, Luật học

2006-2010

Giới thiệu

Siêng năng, kiên trì; năng động; biết lắng nghe và tự phát triển bản thân;thân mật, đoàn kết; dễ dàng làm việc nhóm hoặc độc lập.

Khả năng nổi trội

Siêng năng, kiên trì; năng động

Sở thích

Đọc sách, nghe đài, xem thời sự, du lịch.

Nhóm và hiệp hội