VŨ VĂN ĐỨC

cơ khí động lực

Hải Dương - Việt Nam

CV ung vien VŨ VĂN ĐỨC tuyen dung, viec lam
    • Đại Học Nông nghiệp Hà Nội
    • Kỹ sư cơ khí, chế tạo máy

Trình độ Học vấn, đào tạo

Đại Học Nông nghiệp Hà Nội

kỹ sư cơ khí, cơ khí động lực

2007-2012

Trung bình khá

Đã từng làm kinh doanh theo nhóm và cũng đạt được thành công nhất định.