Trang chủ  Xây dựng cầu đường  Hồ sơ nhóm 
Thông tin chi tiết nhóm:
Ngôn ngữ   :       Việt Nam
Thành viên :       7
Thể loại    :    Xây dựng
Truy cập   :    Tự do tham gia nhóm
» Website:       
» Tiêu chí hoạt động:
Nhóm kỹ sư cầu đường, chia sẽ kinh nghiệm. kết bạn với nhau!
» Mô tả nhóm:
Nhóm của những người hoạt động trong lĩnh vực cầu đường.

Tiêu chí hoạt động

Nhóm kỹ sư cầu đường, chia sẽ kinh nghiệm. kết bạn với nhau!

Thông tin của nhóm

Ngày tạo     :  13/08/2012
Loại nhóm  :  Nhóm thành viên tạo
Thành viên :  7
Thành lập bởi : văn quý thống
Quản trị :  Bùi Ngọc Biên
Website: