Trang chủ  kỹ thuật  Hồ sơ nhóm 
Thông tin chi tiết nhóm:
Ngôn ngữ   :       Việt Nam
Thành viên :       5
Thể loại    :    Kinh doanh
Truy cập   :    Tự do tham gia nhóm
» Website:       
» Tiêu chí hoạt động:
tôi là văn minh ut
» Mô tả nhóm:
là học viên của cty xi măng holcim việt nam

Tiêu chí hoạt động

tôi là văn minh ut

Thông tin của nhóm

Ngày tạo     :  30/06/2012
Loại nhóm  :  Nhóm thành viên tạo
Thành viên :  5
Thành lập bởi : vanminhut ut
Quản trị :  Đỗ Sơn Vinh
Website: