Người đương thời, gương sáng


Nhà toán học, giáo sư Ngô Bảo Châu

Nhà toán học, giáo sư Ngô Bảo Châu

Ngô Bảo Châu (sinh ngày 15 tháng 11 năm 1972 tại Hà Nội, Việt Nam) là nhà toán học Việt Nam đầu tiên giành được Huy chương Fields. Ông nổi tiếng với công trình chứng minh Bổ đề cơ bản Langlands. Tính đến năm 2010, ông là nhà khoa học trẻ nhất Việt Nam được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước Việt Nam phong học hàm giáo sư.Trang: 1 |